Serviciul extern de protectia datelor (SEPD)

SERVICIUL EXTERN de protectia datelor cu caracter personal, a fost infiintat cu respectarea prevederilor Regulamentului 679/2016 , art.37, alin. 7.

SCOPUL SERVICIULUI EXTERN este acela de a efectua toate demersurile (consultanta, prestari servicii, etc.), pentru conformarea activitatilor beneficiarilor nostri cu prevederile RGPD 679/2016, a legislatiei Uniunii Europene si a legislatiei romane in materie.

In acesta sens, serviciile noastre sunt dupa cum urmeaza:

A. CONSULTANTA privind IMPLEMENTAREA prevederilor RGPD 679/2016.

 1. EfectueazaAUDITUL INTERN privind nivelul de conformare cu RGPD;
 2. Intocmeste PLANUL PRIVIND MASURILE CORECTIVE ce trebuiesc luate urgent, in prima instanta, privind asigurarea protectiei datelor cu caracter personal (PDCP);
 3. Intocmeste RAPORTUL DE EVALUARE privind operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 4. Consultantala intocmirea POLITICII ORGANIZATIEI privind protectia datelor cu caracter personal;
 5. Consultantala intocmirea PROCEDURILOR organizatiei privind protectia datelor cu caracter personal;
 6. Consultantala intocmirea planului de MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE privind protectia datelor cu caracter personal ;
 7. Consultantala intocmirea REGISTRULUI DE EVIDENTA a prelucrarii datelor cu caracter personal;
 8. Propune FORMULARE tipizate utilizate in domeniul PDCP (model de decizii, completare fise post, etc.);
 9. Propune ATRIBUTIILE PERSONALULUI organizatiei, a colaboratorilor, persoanelor imputernicite, etc. privind protectia datelor cu caracter personal ;
 10. Propune PLANUL DE INSTRUIRE a personalului privind protectia datelor cu caracter personal (PDCP);
 11. Consultantala INTOCMIREA INFORMARILOR catre persoanele vizate;
 12. Consultantala INTOCMIREA ACORDURILOR cu colaboratorii, persoanele imputernicite etc.

B. PRESTARI SERVICII in domeniul protectiei datelorcu caracter personal (PDCP)

 1. EFECTUEAZA audit intern anual, privind respectarea prevederilor RGPD, in cadrul organizatiei;
 2. RAPORTAREA periodica catre conducerea organizatiei, prin intocmirea unei note de constatare, a neconformitatilor depistate privind respectarea prevederilor RGPD, in cadrul organizatiei (trimestrial);
 3. VERIFICAREA realizarii masurilor stabilite in urma auditului;
 4. INSTRUIREA PERSONALULUI organizatiei privin atributiile acestora privind protectia datelor cu caracter personal (PDCP);
 5. CONSULTANTA PRIVIND MONITORIZAREA, gestionarea si raportarea incalcarii protectiei datelor cu caracte personal;
 6. CONSULTANTA privind gestionarea relatiei cu autoritatea nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal;
 7. CONSULTANTA in gestionarea relatiei cu persoanele vizate in probleme de confidentialitate, inclusiv solicitarile de acces la informatiile personale.

Intra in legatura cu noi

error: Continut protejat !!