Electrician pentru utilizarea energie electrice COR-741333 Curs calificare

  • Categorii Electrician
  • Durată 360h
  • Ultima actualizare 28 mai 2021

Descriere

CUI SE ADRESEAZA CURSUL (GRUPUL TINTA):

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să se califice pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare pentru a lucra în domeniul utilizării energiei electrice.

CONDITII MINIME DE ACCES LA PROGRAMUL DE PREGATIRE.

Nivel minim de studii: invatamant general obligatoriu.

DURATA CURSULUI.

Cursul se deruleaza pe o perioadă de 6 luni reprezentând 360 ore de curs, din care 120 ore de pregătire teoretică şi 240 ore de pregătire practică.

MODUL DE DESFASURARE A CURSULUI.

            Atat pregatirea teoretica cat si pregatirea practica se desfasoara in sali, laboratoare si ateliere dotate cu echipamente specifice bunei desfasurari a programului de formare profesionala, conform standardelor ocupationale.

Fiecare cursant va primi suportul de curs pe format scris și/sau electronic.

            Grupa este compusa dintr-un numar de maxim 28 cursanti, impartiti in 2 semigrupe de cel mult  14cursanti fiecare (dupa caz).

FINALIZARE CURS.

Finalizarea cursului se realizeaza prin susținerea unui examen de absolvire, care consta intr-o probă scrisă ( test grilă) și o probă practică.

În urma susținerii acestui examen, veți obține un  CERTIFICAT DE CALIFICARE pentru meseria de ELECTRICIAN PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și de toate țările UE. Certificatul de calificare va fi însoțit de un supliment descriptiv, în care vor fi trecute competențele profesionale dobândite.

Absolvenții acestui curs se pot înscrie la examenul de autorizare la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei conform ORDINUL Nr. 116 din 20.12.2016: ”Art. 25. Solicitantul trebuie sa dețină o diplomă de calificare care să se încadreze într-una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile: CPA1: lucrători calificați absolvenți ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții”.

COMPETENTE DOBANDITE.

1.Aplicarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul electric;

2.Aplicarea cerințelor sistemului de management al calității;

3.Citirea și înțelegerea desenelor tehnice;

4.Citirea și înțelegerea schemelor electrice;

5.Utilizarea mijloacelor modeme de comunicare;

6.Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate;

7.Utilizarea materialelor electrotehnice;

8.Utilizarea aparatelor electrice de măsură;

9.Instalarea echipamentelor electrice;

10.Asamblarea prin sudură și lipire;

11.Verificarea materialelor și a lucrărilor executate;

12.Realizarea traseelor de cablu;

13.Pregătirea și montarea cablurilor și firelor;

14.Realizarea instalațiilor electrice de iluminat și prize pentru case și clădiri;

15.Realizarea instalațiilor electrice pentru alimentarea mașinilor electrice;

16.Realizarea instalațiilor electrice pentru echipamente de încălzire și sanitare;

17.Realizarea instalațiilor electrice de comandă și comunicații;

18.Realizarea instalațiilor electrice de paratrăsnete și prize de pământ;

19.Punerea in funcțiune a sistemelor și instalațiilor electrice;

20.Testarea performanței și securității sistemelor și instalațiilor electrice;

21.Întreținerea sistemelor și instalațiilor electrice.

Ocupații COR* (Clasificarea Ocupaților din Romania) ce pot fi practicate de absolvenți, inclusiv codurile din COR:

741206 – Electrician montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare.

741210 – Montator/ reglor/ depanator de aparataj electric.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII.

-Cerere inscriere;

-Carte Identitate;

-Certificat de nastere;

-Certificat de casatorie (daca e cazul);

-Acte de studii;

-Fişa de aptitudine de medicina muncii cu menţiunea ,,Apt pentru prestarea ocupaţiei de electrician”.

Subiecte pentru acest curs

31 Lessons360h

CERERE DE INSCRIERE

Modulul 1

Modulul 2

1 500,00 lei
Inscrie-te
error: Continut protejat !!