Cursuri

Curs electrician

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să se califice pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare pentru a lucra în domeniul utilizării energiei electrice.

Specializare stivuitorist

Transilvania Company este avizată ISCIR şi autorizată CNFPA să desfăşoare  programe de specializare  pentru ocupaţia STIVUITORIST. Cursul este conceput şi organizat eficient, astfel încât să fie interactiv, să asigure nivelul necesar

Talon stivuitoristi (reautorizare)

STAGIU DE INSTRUIRE LA EXPIRAREA PERIOADEI DE VALABILITATE A TALONULUI, conform Pt Cr 8-2009, Secţiunea a 3-a., Art.55, 56, cu durata de 8 ore La programul de instruire pot participa

Evaluator în sistemul formării profesionale continue

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue este specialistul care coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională, coordonează şi controlează autorizarea centrelor de evaluare, coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare a

error: Continut protejat !!