CURSURI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL -(DATA PROCTECTION OFFICER DPO)

  • Categorii DPO
  • Durată 180h
  • Ultima actualizare 17 iunie 2021

Descriere

Cursurile se adresează tuturor celor care doresc să se formeze si sa se specializeze in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protectia Datelor cu Caracter Pesonal.Absolventii cursului se pot incadra in functia de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO), in firme indiferent de marime si de forma de proprietate a acestora (capital de stat, privat sau mixt).

1. RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DATA PROCTECTION OFFICER (DPO)– cod COR 242231- curs specializare.

       Cursul se adresează tuturor celor care au studii superioare cu diploma de licenta.

CUI SE ADRESEAZA CURSUL (GRUPUL TINTA):

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să se formeze si sa se specializeze in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protectia Datelor cu Caracter Pesonal.

Absolventii cursului se pot incadra in functia de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO), in firme indiferent de marime si de forma de proprietate a acestora (capital de stat, privat sau mixt).

CONDITII MINIME DE ACCES LA PROGRAMUL DE PREGATIRE.

Nivel  de studii: studii superioare cu diploma de licenta.

DURATA CURSULUI.

Cursul se deruleaza pe o perioadă de 180 ore de curs, din care 60 ore de pregătire teoretică şi 120 ore de pregătire practică.

MODUL DE DESFASURARE A CURSULUI.

            Atat pregatirea teoretica cat si pregatirea practica se desfasoara in sali  dotate cu echipamente specifice bunei desfasurai a programului de formare profesionala, conform standardelor ocupationale.

Fiecare cursant va primi suportul de curs pe format scris și/sau electronic.

            Grupa este compusa dintr-un numar de max 28 cursanti, impartiti in 2 semigrupe de cel mult  14cursanti (dupa caz).

Oferim participantilor o abordare practica a acestui domeniu, urmarind dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor specifice.

Subliniem  faptul ca aceste cursuri sunt sustinute de specialistii firmei noastre  ce au experienta profesionala si pedagogica .

FINALIZARE CURS.

Finalizarea cursului se realizeaza prin susținerea unui examen de absolvire, care consta intr-o probă scrisă ( test grilă) și o probă practică.

În urma susținerii acestui examen, veți obține:

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal – Data Protection Officer (DPO), recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și in UE.

-Supliment descriptiv, în care vor fi trecute competențele profesionale dobândite în cadrul acestui curs.

COMPETENTE DOBANDITE.

-Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;

-Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat;

-Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpelarea si aplicarea prevederilorprevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;

-Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

-Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul  protectiei datelor cu caracter personal;

-Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal;

-Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizariisarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal;

-Dezvoltarea profesionala continua in domeniul  protectiei datelor cu caracter personal;

-Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei;

-Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII.

-Cerere inscriere;

-Carte Identitate;

-Certificat de nastere;

-Certificat de casatorie (daca e cazul);

-Acte de studii medii;

-Fişa de aptitudine  medicina muncii cu menţiunea ,,Apt pentru prestarea ocupaţiei de DPO”.

PRETUL CURSULUI.

Contravaloarea cursului este de 950(noua sute cinzeci)lei/persoana(cursant).

2. RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ( Curs de inițiere) DATA PROCTECTION OFFICER 

CUI SE ADRESEAZA CURSUL (GRUPUL TINTA):

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să se formeze si sa se specializeze in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protectia Datelor cu Caracter Pesonal.

Absolventii cursului se pot incadra in functia de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO), in firme indiferent de marime si de forma de proprietate a acestora (capital de stat, privat sau mixt).

CONDITII MINIME DE ACCES LA PROGRAMUL DE PREGATIRE.

Nivel  de studii: STUDII MEDII

DURATA CURSULUI.

Cursul se deruleaza pe o perioadă de 16 ore, cate 4 ore/zi, pregătire teoretică şi practică.

MODUL DE DESFASURARE A CURSULUI.

            Atat pregatirea teoretica cat si pregatirea practica se desfasoara in sali  dotate cu echipamente specifice bunei desfasurai a programului de formare profesionala, conform standardelor ocupationale.

Fiecare cursant va primi suportul de curs pe format scris și/sau electronic.

            Grupa este compusa dintr-un numar de max 28 cursanti, impartiti in 2 semigrupe de cel mult  14cursanti (dupa caz).

Oferim participantilor o abordare practica a acestui domeniu, urmarind dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor specifice.

Subliniem  faptul ca aceste cursuri sunt sustinute de specialistii firmei noastre  ce au experienta profesionala si pedagogica .

NOTA : CURSUL SE POATE DESFASURA SI ONLINE.

FINALIZARE CURS.

Finalizarea cursului se realizeaza prin susținerea unui examen de absolvire, care consta intr-o probă scrisă ( test grilă).

În urma susținerii acestui examen, veți obține:

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal – Data Protection Officer (DPO), eliberat de furnizorul de formare profesionala, cu respectarea prevederilor RGPD.

COMPETENTE DOBANDITE.

-Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;

-Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat;

-Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpelarea si aplicarea prevederilorprevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;

-Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

-Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul  protectiei datelor cu caracter personal;

-Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal;

-Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizariisarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal;

-Dezvoltarea profesionala continua in domeniul  protectiei datelor cu caracter personal;

-Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei;

-Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII.

-Cerere inscriere;

-Carte Identitate;

-Acte de studii medii;

PRETUL CURSULUI.

Contravaloarea cursului este de 500(cincisute)lei/persoana(cursant).

Subiecte pentru acest curs

9 Lessons180h

MODULUL 1

MODULUL 2

MODULUL 3

950,00 lei
Inscrie-te
error: Continut protejat !!