Politica de securitate date TRANSILVANIA COMPANY

1. ANGAJAMENT
Protejarea siguranței și securității datelor personale este importantă pentru TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. , prin urmare, activitățile desfașurat de noi sunt în conformitate cu legislația aplicabilă referitoare la protecția siguranței datelor și la securitatea acestora.

Acest regulament  prezintă modul în care sunt colectate și utilizate aceste informații, precum și condițiile de utilizare ale informațiilor cu caracter personal.

2. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

2.2. Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri;

2.3. Datele cu caracter personal se colectează în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016 cu modificările și completările ulterioare;

2.4. Se vor lua măsurile necesare (ștergerea sau rectificarea lor)  cu privire la datele inexacte sau incomplete din punct de vedere la scopului în care sunt colectate și pentru care vor fi prelucrate;

2.5. Se vor lua măsurile tehnice și organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

3. SCOPUL UTILIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. va colecta, utiliza și furniza datele personale oferite numai pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

4. SECURITATEA DATELOR PERSONALE
Pentru a proteja datele personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora și de accesul unor persoane neautorizate, TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. utilizează măsuri de securitate tehnice, organizatorice. Datele personale introduse de utilizator vor fi folosite numai în scopul declarat al acestei politici. Informațiile și datele din formularele/reclamațiile existente vor fi folosite numai în scopul declarat al acestei politici.

TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de email obținute de la angajați, parteneri sau alți colaboratori, fără acordul explicit al acestora.

5. ACOPERIREA CERINȚELOR MINIME DE SECURITATE
Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către angajații TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. , se vor executa copii de siguranță.

Utilizatorii de date cu caracter personal sunt instruiți asupra importanței menținerii confidențialității acestora, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru menținerea securității datelor cu caratcter personal, TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. ia următoarele măsuri:
1. interzicerea utilizării de către angajați a programelor software care provin din surse nesigure;
2. informarea și conștientizarea angajaților în privința pericolului privind virușii informatici;
3. implementarea și actualizarea permanentă a unor sisteme automate de devirusare și de securitate a sistemelor informatice.
Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de către angajați și numai în scopul precizat de prezentul regulament.
TRANSILVANIA COMPANY S.R.L. garantează securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal găzduite prin sistemul său informatic.

 

PRELUCRAREA DATELOR

1. Informatii generale
1. a) Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“RGPD”) și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul
Noi, OPERATORUL, cu sediul în oraș Brasov, Sos. Cristianului, nr. 2, jud. Brasov, România, reprezentăm operatorul în conformitate cu RGPD și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

c) Responsabil cu protectia datelor
Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment prin completarea unei cereri în scris depusă la registratura instituţiei sau la adresa de e-mail: office@dpobv.ro.

2. Informaţii cu privire la Procesare

a) Inregistrarea persoanelor vizate

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a persoanelor vizate și, în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, în scopul desfăşurării activităţii de resurse umane / salarizare încheierii unui contract a cărui parte este și persoana vizată, furnizării de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la, oferte de servicii, cursuri de formare profesionala si evenimente.

Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

b) Scopul prelucrarii

Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a persoanelor vizate și în timpul tuturor achizițiilor de cursuri și servicii, de asemenea, în scopul desfăşurării activităţii de resurse umane / salarizare încheierii unui contract a cărui parte este și persoana vizată, furnizării de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la, oferte de servicii, cursuri de formare profesionala si evenimente.

Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie persoane vizate, analize persoane vizate, segmentare persoane vizate și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare și activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri și datele de cumpărare. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă.

In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex Registrul Comertului). Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu persoanele vizate, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile dvs. Acest lucru ne permite să le luăm în considerare și să acționăm în consecință, adică prin comunicarea personalizată.

Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare a persoanelor vizate și pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing prin poștă și vizite personale. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu persoane vizate.

În cazul în care ne-ați dat consimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR. c) Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctele 2.a) și b), utilizăm furnizori de servicii, respectiv imputerninciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere, pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate. Aceștia sunt furnizori externi de servicii.

Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE.

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: office@dpobv.ro

c) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract la care și dumneavoastră sunteți parte, pentru a procesa înregistrarea clientului și a întocmi formularele legale în vederea achiziționării unui produs sau serviciu: persoană fizică (numele și prenumele clientului, serie și număr act de identitate, adresa de facturare, număr de telefon) iar pentru persoana juridică (denumirea companiei, forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal (în ceea ce privește persoane vizatei din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA), datele de identificare ale unei/unor persoane autorizate pentru transportul produselor, functia persoanei autorizate pentru semnarea documentelor de achiziție (de exemplu proprietarul afacerii sau beneficiarul serviciului prestat), dovada existenței societatii dvs. Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a persoanelor vizate sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Drepturile dumneavoastră

Ca si persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu RGPD.

Aceste drepturi sunt următoarele:

  • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 RGPD);
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 RGPD);
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 RGPD);
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 RGPD);
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 RGPD);
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 RGPD);
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 RGPD);
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a RGPD (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 RGPD).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

Intra in legatura cu noi