CURS DE SPECIALIZARE COMPETENTE ANTREPRENORIALE

  • Ultima actualizare 31 mai 2021

Descriere

CUI SE ADRESEAZA CURSUL (GRUPUL TINTA):

-persoanelor care doresc sa-si dezvolte abilitatile antreprenoriale si sa invete toate procesele unei afaceri de succes;

-categoriile profesionale care doresc sa obtina puncte profesional/credite;

-persoanelor ce doresc sa-si completeze cunostintele si sa-si imbunatateasca abilitatile antreprenoriale in directia initierii si promovarii unor afaceri, selectiei si instruirii resursei umane, vanzarea de produse/servicii, managementul afacerilor etc.;

-absolventilor, studentilor si masterantilor in scopul aprofundarii abilitatilor/cunostintelor in materie, in scopul angajarii sau deschiderii unei afaceri;

CONDITII MINIME DE ACCES LA PROGRAMUL DE PREGATIRE.

Nivel minim de studii: studii medii.

DURATA CURSULUI.

Cursul se deruleaza pe o perioadă de una luna reprezentând 40 ore de curs, din care 26 ore de pregătire teoretică, 14 ore de pregătire practică.

MODUL DE DESFASURARE A CURSULUI.

            Atat pregatirea teoretica cat si pregatirea practica se desfasoara in sali de curs dotate cu echipamente specifice bunei desfasurai a programului de formare profesionala, conform standardelor ocupationale.

Fiecare cursant va primi suportul de curs pe format scris și/sau electronic.

            Grupa este compusa dintr-un numar de maxim 28 cursanti, impartiti in 2 semigrupe de cel mult 14 cursanti (dupa caz).

Oferim participantilor o abordare practica a acestui domeniu, urmarind dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor specifice.

Cursul contine aspecte privind:

-fundamentul juridic si contextual legislative pentru initierea unei afaceri;

-analiza pietei, oportunitati, riscuri, stabilirea scopului si a obiectivelor;

-strategia de marketing;

-finantarea si surse de finantare a afacerii;

-stabilirea si dezvoltarea produselor si serviciilor;

-managementul echipei;

-managementul financiar;

-managementul riscului;

-managementul afacerii;

-politica de vanzare a produselor si serviciilor;

-strategia de dezvoltare;

-logistica si resursele necesare derularii afacerii;

-intocmirea planului de afaceri.

FINALIZARE CURS.

Finalizarea cursului se realizeaza prin susținerea unui examen de absolvire, care consta intr-o probă scrisă ( test grilă) și o probă practică.

În urma susținerii acestui examen, veți obține:

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru specializarea COMPETENTE ANTREPRENORIALE , recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și in UE.

COMPETENTE DOBANDITE.

Obiective generale:

-să acționeze în fața oportunităților și a ideilor și să le transforme în valori pentru ceilalți;

-să își cunoască propriile puncte forte și puncte slabe;

-să cunoască diferitele contexte și oportunități în care pot să apară ideile noi și pentru punerea acestora în practică în activitățile personale, sociale și profesionale ;

-să cunoască și să înțeleagă abordările privind planificarea și gestionarea proiectelor, care includ atât procesele, cât și resursele;

-să planifice și să gestioneze proiecte care au o valoare culturală, socială sau financiară pentru organizație sau comunitate;

-să persevereze în creativitate, inclusiv imaginație, gândire critică și strategică, dar și în soluționarea problemelor, reflecția critică și constructivă în cadrul proceselor creative și al inovării;

-să își asume inițiativă și autocontrol, capacitatea de anticipare și de evaluare prospectivă, curajul și perseverența în atingerea obiectivelor să inițieze activități și să lucreze atât independent, cât și în echipă / în colaborare, pentru a mobiliza resurse (umane, material, financiare, informaționale și de timp) dar și pentru a susține activitatea;

-să comunice eficient și să negocieze cu alte persone;

-să motiveze alte persoane și să pună în valoare ideile acestora, folosind empatia, grija față de alte persone;

-să dețină cunoștințe de economie și să înțeleagă oportunitățile și provocările sociale și economice cu care se confruntă un angajator, organizație sau societate;

-să ia decizii eficiente, inclusiv decizii financiare referitoare la cost și valoare, abordând în mod adecvat nesiguranța, ambiguitatea și riscul în procesul de luare a deciziilor în cunoștință de cauză;

-să cunoască principiile etice și provocările legate de dezvoltarea durabilă;

-să accepte abordarea etică de asumare a responsabilității pe parcursul întregului proces.

Competente dobandite:

-cunoasterea si utilizarea conceptelor si proceselor specificed oricarei afaceri de la initiere pana la obtinerea profitului, consolidarea si sustinerea afacerii;

-initierea, derularea si incetarea unei afaceri;

-organizarea si managementul resurselor, inclusive a resurselor umane;

-intocmirea unui plan complet si eficient de afaceri;

-marketingul si vanzarea necesare in derularea unei afaceri;

-analiza financiara si de aplicare a instrumentelor economice specifice.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII.

-Cerere inscriere;

-Carte Identitate;

-Certificat de nastere;

-Certificat de casatorie (daca e cazul);

-Acte de studii medii;

-Fişa de aptitudine  medicina muncii cu menţiunea ,,Apt pentru curs”.

Subiecte pentru acest curs

1 Lessons

Cerere de înscriere

600,00 lei
Inscrie-te
error: Continut protejat !!