Evaluator în sistemul formării profesionale continue COR-242411

 • Durată 44h
 • Ultima actualizare 30 mai 2021

Descriere

CUI SE ADRESEAZA CURSUL (GRUPUL TINTA):

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue este specialistul care coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională, coordonează şi controlează autorizarea centrelor de evaluare, coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare a adulţilor, evaluează şi certifică evaluatori de competenţe profesionale, evaluatori de evaluatori, evaluatori externi şi evaluatori de furnizori şi programe de formare.

Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue este un specialist cu experienţă în managementul formării profesionale a adulţilor. El deţine toate competenţele necesare efectuării proceselor de evaluare a competenţelor profesionale şi a proceselor de evaluare a organizaţiilor care solicită autorizarea/acreditarea ca organisme de evaluare, ca centre de evaluare şi/sau ca furnizori de formare profesională, precum şi competenţe în domeniul asigurării calităţii în formarea profesională continuă, conform legislaţiei în vigoare.

Evaluator în sistemul formării profesionale continue cod COR 242411 cuprinde urmatoarele ocupatii:

 • Evaluator de competenţe profesionale, cod COR 242405;
 • Evaluator de evaluatori, cod COR 242409;
 • Evaluator extern, cod COR 242410;
 • Evaluator de furnizori şi programe de formare, cod COR 242408.

Cursul se adreseaza:

 • Specialistilor implicati in evaluarea competentelor profesionale
 • Cadrelor didactice implicate in evaluarea performantelor scolare;
 • Persoanelor responsabile cu recrutarea personalului;
 • Persoanelor responsabile cu perfectionarea profesionala a angajatilor;
 • Managerilor resurse umane, inspectorilor de resurse umane, contabililor, consultantilor – implicati in servicii de administrare si dezvoltare a personalului;

CONDITII MINIME DE ACCES LA PROGRAMUL DE PREGATIRE.

Nivel minim de studii: studii superioare.

DURATA CURSULUI.

Cursul se deruleaza pe o perioadă de 44 ore din care

MODUL DE DESFASURARE A CURSULUI.

            Atat pregatirea teoretica cat si pregatirea practica se desfasoara in sali de curs dotate cu echipamente specifice bunei desfasurai a programului de formare profesionala, conform standardelor ocupationale.

Fiecare cursant va primi suportul de curs pe format scris și/sau electronic.

            Grupa este compusa dintr-un numar de max 28 cursanti, impartiti in 2 semigrupe de cel mult 14cursanti fiecare (dupa caz).

FINALIZARE CURS.

Finalizarea cursului se realizeaza prin susținerea unui examen de absolvire, care consta intr-o probă scrisă ( test grilă) și o probă practică reprezentand o lucrare scrisa..

În urma absolvirii acestui curs , se va elibera  Certificat de bsolvire pentru ocupaţia de Evaluator în sistemul formării profesionale continue, recunoscut la nivel naţional de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi în spaţiul european.

Certificatul recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de Evaluator în sistemul formării profesionale continue- cod COR 242411.

COMPETENTE DOBANDITE.

COMPETENȚE GENERALE

Instruirea cursantilor pe probleme de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta.

 

COMPETENTE SPECIFICE OCUPAȚIEI

Elaborarea instrumentelor de evaluare

Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare

Organizarea procesului de evaluare

Efectuarea evaluării

Luarea deciziei privind competenţele candidatului

Verificarea instrumentelor de evaluare

Certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale

Întocmirea documentaţiei necesare autorizării centrelor de evaluare

Evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare

Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a programului de formare profesională (PFP)

Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii în formarea  profesională continuă (FPC)

Verificarea transpunerii standardului ocupaţional/ standardului de pregătire profesională în programa de pregătire

ACTE NECESARE LA INSCRIERE:

copie act de identitate;

copie diplomă studii superioare

copie certificat nastere;

copie certificat casatorie daca e cazul;

adeverinta medicala cu mentiunea “apt pentru curs”

Subiecte pentru acest curs

1 Lessons44h

Cerere de înscriere

800,00 lei
Inscrie-te
error: Continut protejat !!