Serviciul extern de prevenire si protective (SEPP)

S.S.M. (PROTECTIA MUNCII):

 • Documente organizare – intocmire:
  • Decizii interne;
  • Tematici instruire – IIG, ILM, Periodic;
  • Liste interne dotare E.I.P.;
  • Instructiuni proprii;
  • Programe instruire si testare;
  • Programe, evidente, etc..
 • Instruirea Introductiv Generala:
  • Tematica prevazuta de lege;
  • Instruire de catre personal autorizat;
  • Testare în urma instruirii si consemnarea rezultatelor obtinute.
 • Documentatie aferenta C.S.S.M. :
  • Intocmire Regulament de Organizare si Functionare;
  • Decizie de constituire;
  • Plan masuri;
  • Program pregatire 40 ore membrii C.S.S.M..
 • Evaluarea riscurilor:
  • Constituirea echipei de evaluare în functie de domeniul de activitate ce urmeaza a fi evaluat;
  • Deplasarea echipei la postul de evaluat;
  • Identificarea riscurilor;
  • Consultarea membrilor echipei, specialistilor;
  • Actualizarea listei riscurilor;
  • Cuantificarea riscurilor pe posturi de lucru;
  • Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie.
 • Cercetarea evenimentelor (accidentelor de munca):
  • Comunicarea evenimentului;
  • Întocmirea deciziei de numire a comisiei de cercetare;
  • Deplasare la locul accidentului pentru:
   • Nota de constatare;
   • Fotografii, schite, desene;
   • Declaratii personal implicat.
  • Întocmire Dosar de cercetare: Proces verbal cercetare, stabilire cauze, responsabilitati, propunere masuri, sanctiuni, etc.;
  • Depunere Dosar la Inspectoratul Teritorial de Munca;
  • Completare Formular de Înregistrare a Accidentului de Munca.
 • Program pregatire 40 ore pentru personal abilitat specialisti s.s.m. (Protectia muncii) si pentru:
  • Reprezentanti ai lucratorilor;
  • Angajatori care îsi asuma responsabilitatea.
 • Curs 80 ore pentru inspectori s.s.m. (Protectia Muncii).
 • Instruire privind acordarea prim ajutor de catre salvatori.

Intra in legatura cu noi

error: Continut protejat !!