Cerere de înscriere

I. Cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea in munca.?

- LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND S.S.M. - LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ PRIVIND S.S.M

II. Concepte de baza referitoare la securitate şi sănătate în munca?

- LEGEA NR. 319 DIN 14 IULIE 2006 A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ - HOTĂRÂRE NR. 1.425 din 11 octombrie 2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

III. Notiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor?

- Procesul de muncă, Sistemului de muncă, Accidentului de muncă. Consecinţele accidentului de muncă - Pericolul, Riscul şi Factori de risc ai sistemului de muncă

IV. Notiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător activităţii întreprinderi şi/sau unităţii?

- Organizarea activitatii de protectie si a celei de prevenire în întreprindere/unitate. - Riscuri specifice sectoarelor de activitate întreprinderi şi/sau unităţii şi stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie.

V. Acordarea primului ajutor?

- Definirea primului ajutor - Tehnici de acordare a primului ajutor
Cerere de înscriere
error: Continut protejat !!