Cerere de înscriere

1. CADRUL LEGISLATIV GENERAL?

CADRUL LEGISLATIV GENERAL REFERITOR LA SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

2. CRITERII GENERALE?

1. SISTEMUL DE MUNCĂ. PROCESUL DE MUNCĂ. COSECINŢELE ACCIDENTULUI DE MUNCĂ 2. PERICOLUL, RISCUL ŞI FACTORI DE RISC 3. PRINCIPII GENERALE DE PREVENIRE 4. MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE A RISCURILOR 5. METODA DE EVALUARE A RISCURILOR 6. ACTIVITATE PRACTICĂ

3. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII?

1. DECIZII, PROCEDURI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 2. ORGANIZAREA COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 3. ORGANIZAREA VERIFICĂRII CUNOŞTINŢELOR 4. SEMNALIZĂRI DE SECURITATE 5. ACTIVITATE PRACTICĂ

4. ACŢIUNI ÎN CAZ DE URGENŢĂ?

1. PLAN DE ACŢIUNE ÎN CAZ DE PERICOL GRAV ŞI IMINENT 2. PLANURI DE URGENŢĂ ŞI DE EVACUARE 3. PRIMUL AJUTOR 4. ACTIVITATE PRACTICĂ

5. ELABORAREA DOCUMENTAŢIILOR?

1. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR 2. INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII 3. ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE 4. ACTIVITATE PRACTICĂ

6. EVIDENŢE ŞI RAPORTĂRI?

1. EVIDENŢE: ECHIPAMENTE, VERIFICĂRI PERIODICE, AUTORIZĂRI 2. PROGRAME DE MONITORIZARE: SISTEME, ECHIPAMENTE, AMC 3. ZONE CU RISC RIDICAT ŞI SPECIFIC 4. ACTIVITATE PRACTICĂ
Cerere de înscriere
error: Continut protejat !!