Electrician pentru utilizarea energie electrice COR-741333

 • Categorii Electrician
 • Durată 360h
 • Ultima actualizare 19 aprilie 2021

Ce voi învăța?

 • Aplicarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul electric;
 • Aplicarea cerințelor sistemului de management al calității;
 • Citirea și înțelegerea desenelor tehnice;
 • Citirea și înțelegerea schemelor electrice;
 • Utilizarea mijloacelor modeme de comunicare;
 • Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate;
 • Utilizarea materialelor electrotehnice;
 • Utilizarea aparatelor electrice de măsură;
 • Instalarea echipamentelor electrice;
 • Asamblarea prin sudură și lipire;
 • Verificarea materialelor și a lucrărilor executate;
 • Realizarea traseelor de cablu;
 • Pregătirea și montarea cablurilor și firelor;
 • Realizarea instalațiilor electrice de iluminat și prize pentru case și clădiri;
 • Realizarea instalațiilor electrice pentru alimentarea mașinilor electrice;
 • Realizarea instalațiilor electrice pentru echipamente de încălzire și sanitare;
 • Realizarea instalațiilor electrice de comandă și comunicații;
 • Realizarea instalațiilor electrice de paratrăsnete și prize de pământ;
 • Punerea in funcțiune a sistemelor și instalațiilor electrice;
 • Testarea performanței și securității sistemelor și instalațiilor electrice;
 • Întreținerea sistemelor și instalațiilor electrice.

Cerințe

 • Cerere inscriere;
 • Carte Identitate;
 • Certificat de nastere;
 • Certificat de casatorie (daca e cazul);
 • Acte de studii;
 • Fişa de aptitudine de medicina muncii cu menţiunea ,,Apt pentru prestarea ocupaţiei de electrician”.

Descriere

Curs de calificare 

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să se califice pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare pentru a lucra în domeniul utilizării energiei electrice.

Subiecte pentru acest curs

30Lecții360h

Modulul 1

Autoinductia
Capacitatea electrica
Câmpul electric
Câmpul_magnetic
Circuit RLC paralel
Circuit RLC serie
Condensatoare
Curentul electric
Fluxul magnetic
Forta electromagnetică
Gruparea paralel
Gruparea paralel condensatoare
Gruparea serie
Gruparea serie condensatoare
Inductanța bobinei
Inductia curentului alternativ
Inducția electromagnetică
Legea conservării sarcinii electrice
Legea lui Coulomb
Legea lui Ohm pentru întregul circiut
Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit
Legile I-a și a II-a lui Kirchhoff
Potentialul electric
Puterea si energia electrica
Regula lui Lenz
Reprezentarile marimilor sinusoidale
Rezonanţa serie
TABEL RECAPITULARE
Princ gen

Modulul 2

error: Continut protejat !!