CENTRUL DE CONSULTANTA TRANSILVANIA - BRASOV


Curs de specializare stivuitorist

Cursul de specializare STIVUITORIST - Cod COR 834403 - este atestat CNFPA si ISCIR.

Are durata de 100 h.

cursuri-stivuitorist

 

SOLICITATI INFORMATII PENTRU INSCRIERI!

ALATURA?I-V? ABSOLVEN?ILOR NO?TRI !

REZULTATELE NE RECOMAND?!

 

Transilvania Company este avizat? ISCIR ?i autorizat? CNFPA s? desf??oare  programe de specializare  pentru ocupa?ia STIVUITORIST.

Cursul este conceput ?i organizat eficient, astfel încât s? fie interactiv, s? asigure nivelul necesar de cuno?tin?e în domeniu ?i s? formeze deprinderile cerute stivuitori?tilor într-un timp cât mai scurt.

Stivuitorist – persoan? instruit? ?i autorizat? care manevreaz? stivuitoare, indiferent de tipul ?i destina?ia acestora.

Acte necesare pentru inscriere:

 • copie buletin
 • copie certificat de na?tere
 • copie diploma/acte studii
 • fi?a de aptitudine de medicina muncii cu men?iunea ,,Apt pentru prestarea ocupa?iei de stivuitorist
 • cerere înscriere

Competen?e profesionale dobândite

 • Perfec?ionarea preg?tirii profesionale;
 • Respectarea normelor P.M., P.S.I. ?i a prescrip?iilor tehnice I.S.C.I.R.;
 • Completarea documentelor;
 • Preg?tirea ?i verificarea vehiculului pentru lucru;
 • Efectuarea transporturilor ?i manipul?rii m?rfurilor;
 • Dentificarea defectelor ap?rute;
 • Predarea utilajului ?i a documentelor.

Certificatul de absolvire este eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ?i Ministerul Educa?iei Na?ionale prin Autoritatea Nationala pentru Calific?ri (CNFPA - Consiliul Na?ional de Formare Profesional? a Adul?ilor) si va fi insotit de suplimentul descrptiv unde se regasesc unitatile de competenta specifice cursului.

 

 

INSCRIERI:

0749.049.952

 

Firmele din cadrul Centrului de Consultanta Transilvania sunt marci inregistrate. Reproducerea continutului acestui site fara acordul nostru este strict interzisa. Acest site folose?te cookies. Navigând în continuare, v? exprima?i acordul asupra folosirii cookie-urilor. Puteti afla mai multe detalii despre cookies aici.

Am inteles si accept.