CENTRUL DE CONSULTANTA TRANSILVANIA - BRASOV


Curs Inspector SSM

Curs specializare INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURIT??II ?I S?N?T??II ÎN MUNC?, cod N.C./COR: 325723

 

Image result for osha

 

 

Durata cursului este de 90 ore.

Cursurile sunt acreditate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

Ne adresam persoanelor care doresc sa se formeze si sa se perfectioneze in acest domeniu.

Dupa finalizarea cursului se sustine examen si se obtine un si certificat recunoscut , cu valabilitate in orice domeniu de activitate.

Oferim participantilor o abordare practica a acestui domeniu, urmarind dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor specifice.

Subliniem  faptul ca aceste cursuri sunt sustinute de specialistii firmei noastre  ce au o experienta profesionala si pedagogica de 25 ani.

Pe perioada cursului veti acumula cunostintele necesare pentru elaborarea :

- planului de prevenire si protectie;
- instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;
- tematicii si fiselor individuale de instruire;
- listelor interne de acordare a echipamentului individual de protectie, alimentatiei de protectie si a materialelor igienico-sanitare;
- documentelor CSSM;
- documentelor de cercetare a accidentelor de munca.

La acest curs o sa dobanditi capacitatile solicitate de legislatia specifica in vederea conducerii si coordonarii masurilor de prevenire si protectie la nivelul angajatorului, precum si abilitatile necesare controlului privind modul de respectare si aplicare a prevederilor legale in domeniu.


Acte necesare  pentru înscriere :

1) Copie  carte identitate;

2) Copie certificat na?tere;

3) Copie diploma bacaleureat - liceu profil real/tehnic;

4) Cerere înscriere;

5) Adeverin?? medic de familie;

Certificatul care se elibereaza este înso?it de suplimentul descriptiv în care se reg?sesc unit??ile de competen?? dobândite, specifice cursului:

 • Comunicare în limba oficial?;
 • Competen?e de baz? în matematic?, ?tiin?? ?i tehnologie;
 • Competen?a de a înv??a;
 • Competen?e sociale ?i civice;
 • Dezvoltarea profesional?;
 • Planificarea activit??ilor proprii;
 • Realizarea activit??ilor de prevenire ?i protec?ie;
 • Realizarea semnaliz?rii de securitate ?i/sau de s?n?tate la locurile de munc?;
 • Instruirea lucr?torilor în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?;
 • Informarea lucr?torilor în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?;
 • Stabilirea mijloacelor materiale ?i tehnice necesare securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?;
 • Prevenirea accidentelor de munc? ?i a îmboln?virilor profesionale;
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporar? de munc?;
 • Verificarea respect?rii prevederilor legale în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?;
 • Monitorizarea activit??ilor de evacuare ?i interven?ie în situa?ii de urgen??.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmele din cadrul Centrului de Consultanta Transilvania sunt marci inregistrate. Reproducerea continutului acestui site fara acordul nostru este strict interzisa. Acest site folose?te cookies. Navigând în continuare, v? exprima?i acordul asupra folosirii cookie-urilor. Puteti afla mai multe detalii despre cookies aici.

Am inteles si accept.